PályázatokForgóeszköz finanszírozás a CARLO QUALITY Kft.-nél

Pályázat Carlo Quality Kft.

A kedvezményezett neve:

CARLO QUALITY Biztonságtechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

A fejlesztés tárgya, célja:

Forgóeszköz finanszírozás a CARLO QUALITY Kft-nél

A szerződött visszatérítendő hitel összege:

25.000.000,- Ft

Szerződés száma:

H-EKTG2/108030/2023/351736

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A GINOP-8.3.5-18/B azonosító jelű Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram keretén belül létrejött kölcsönszerződés alapján a Carlo Quality Kft forgóeszköz finanszírozásra kapott visszatérítendő kölcsönt, amely forrásból anyagbeszerzés valósul meg.

- a projekt tervezett befejezési dátuma (kölcsön visszafizetésének dátuma):

2028.02.15.

RRF
RRF

Modern üzleti kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztés a CARLO QUALITY Kft.-nél

Pályázat Carlo Quality Kft.

A kedvezményezett neve:

CARLO QUALITY Biztonságtechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

A fejlesztés tárgya, célja:

Modern üzleti kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztés a CARLO QUALITY Kft.-nél

A szerződött támogatás összege:

30.959.713,- Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-00842 azonosítószámú projekt keretében 1db Manitou 100 VJR elektromos önjáró karos személyemelő gép integrálása, továbbá a belső udvar útburkolatának, parkolójának és a szorosan hozzákapcsolódó szennyvízcsatorna korszerűsítése, csapadékvíz csatorna kiépítése, 12kW teljesítményű levegő-víz hőszivattyús rendszer telepítése, üzleti felhőalapú szoftver és soft skill kompetencia képzés szolgáltatásigénybevétele valósul meg. A műszaki eszközök beszerzésével energiamegtakarítás érhető el, míg a megfelelő terhelhetőségű parkoló és beltéri úthálózat, valamint a csapadékvíz elvezetésének megoldásával és az elavult szennyvíz hálózati bekötés korszerűsítésével a környezeti terhelés jelentős csökkenése is prognosztizálható. A munkaerőkapacitás kihasználtsága optimalizálttá válik, a produktív munkaórák száma megnő, az inproduktív munkaóráké lecsökken, így a vállalkozás rezsi óradíj költsége is mérséklődik.

- A 2024.02.23.-ig befejezni tervezett fejlesztés eredményeként megvalósuló infrastrukturális, technológiai beruházás, valamint képzési és üzleti szolgáltatásigénybevételnek az a célja, hogy a CARLO QUALITY Kft. biztonságtechnikai tevékenység folytatásához szükséges erőforrásait racionalizálva hozzárendelje és költséghatékonyan alkalmazza a fennálló piaci igények kiszolgálására, amely egyszerre teszi lehetővé a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését és a környezetterhelés csökkentését.

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):

2024.02.23.

RRF

Forgóeszköz finanszírozás a CARLO QUALITY Kft.-nél

Pályázat Carlo Quality Kft.

A kedvezményezett neve:

CARLO QUALITY Biztonságtechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

A fejlesztés tárgya, célja:

Forgóeszköz finanszírozás a CARLO QUALITY Kft.-nél

A szerződött visszatérítendő hitel összege:

25.000.000,- Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A GINOP-8.3.5-18/B azonosító jelű Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram keretében létrejött kölcsönszerződés alapján a kölcsönfelvevő forgóeszköz finanszírozásra kapott visszatérítendő kölcsönt, amely forrásból anyagbeszerzés valósul meg.

- a projekt tervezett befejezési dátuma (kölcsön visszafizetésének dátuma):

2027.07.15.

RRF
RRF

Vállalati komplex infokommunikációs fejlesztés a
CARLO QUALITY Kft.-nél

Pályázat Carlo Quality Kft.

A kedvezményezett neve:

CARLO QUALITY Biztonságtechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

A fejlesztés tárgya, célja:

Vállalati komplex infokommunikációs fejlesztés a CARLO QUALITY Kft.-nél

A szerződött támogatás összege:

7.191.450,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban):

40,00 %

A szerződött visszatérítendő támogatás (hitel) összege:

8.989.650,- Ft

A visszatérítendő támogatás (hitel) mértéke (%-ban):

50,00 %

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A CARLO QUALITY Kft. közel három évtizedes múltra tekint vissza, melynek főtevékenysége villanyszerelés besorolás alatt objektumok komplex biztonságtechnikai rendszereinek tervezése, kivitelezése és karbantartása. Vevői körébe nagy felhasználók, intézmények, gazdálkodó szervezetek tartoznak. A cég tevékenységét jellemzően a Békéscsaba, Szív utca 16. szám alatti székhelyén folytatja. A tevékenységre és a térségre vonatkozó piaci ismeretek, a cég működési szerkezete, az optimalizált költségszerkezet, a gazdasági pozíció erősödése fokozatosan hozzájárul a piaci stabilitáshoz, az újabb vevőszerzéshez és a megrendelés állomány bővüléséhez, amelyek következménye a nagyobb élőmunka ráfordítás. A menedzsment kiemelt odafigyeléssel végzi a tevékenységét, azonban a gazdálkodás mérete, a forgalmazott termék- és szolgáltatási paletta összetettsége, továbbá a hozzájuk kapcsolódó speciális adminisztrációs terhek miatt szükségessé vált a folyamatok újragondolása, racionalizálása a költséghatékony működés és a vagyongazdálkodás biztosítása érdekében. A gazdálkodó rentábilis beruházási igénye olyan informatikai rendszer bevezetését indokolja, mellyel képes a munkavállalók, beszállítók és egyéb (eszköz, anyag) erőforrások tervezésére és kezelésére, illetve online módon aktuális vezetői információkhoz való hozzáféréshez a vállalkozás valós idejű működési állapotának vonatkozásában. Cél a szervezeti működés letisztulása, átláthatósága és egyszerűsödése, amely a beszállítók és vevők megelégedettségéhez, a munkavállalók és vezetés jobb kapcsolatához, hatékonyabb készlet és vagyongazdálkodáshoz vezet. Az SPS ERP System vállalatirányítási szoftverrendszer 9 célfunkcionális területen történő bevezetésével egy rendszerben dolgozhatnak az árukezelők, adminisztrátorok és a menedzsment, amely a szakemberhiányos gazdasági környezetben versenyelőnyt biztosít a kihasználtság és hatékonyság növelésével a területen dolgozó más szereplőkhöz képest.

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):

2020.04.30.

Projekt azonosító száma:

GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00879

RRF
RRF

Napelemes rendszer telepítése a CARLO QUALITY Kft.-nél

Pályázat Carlo Quality Kft.

A kedvezményezett neve:

CARLO QUALITY Biztonságtechnika Korlátolt Felelősségű Társaság

A fejlesztés tárgya, célja:

Napelemes rendszer telepítése a CARLO QUALITY Kft.-nél

A szerződött támogatás összege:

3.000.000,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban):

100,00 %

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A CARLO QUALITY Kft. közel három évtizedes múltra tekint vissza, melynek főtevékenysége villanyszerelés besorolás alatt objektumok komplex biztonságtechnikai rendszereinek tervezése, kivitelezése és karbantartása. Vevői körébe nagy felhasználók, intézmények, gazdálkodó szervezetek tartoznak. A cég tevékenységét jellemzően a Békéscsaba, Szív utca 16. szám alatti székhelyén folytatja. A tevékenységre és a térségre vonatkozó piaci ismeretek, a cég működési szerkezete, az optimalizált költségszerkezet, a gazdasági pozíció erősödése fokozatosan hozzájárul a piaci stabilitáshoz, az újabb vevőszerzéshez és a megrendelés állomány bővüléséhez, amelyek következménye a nagyobb élőmunka ráfordítás. A 15kW teljesítményű napelemrendszer, amely 54db Amerisolar AS-6P30 280Wp panel K2 alu tartószerkezettel, 1db Fronius Symo 15.0-3-M Wlan inverter, 1 készlet AC,DC túlfesz- és túláram védelem beépítésével valósult meg, a korábbi éves áramfogyasztás szükségletet közel 100% arányban váltja ki. A napelemrendszer a CARLO QUALITY Kft. Békéscsaba, Szív utca 16. szám alatti székhely irodát, raktárakat és egyéb épületeket magában foglaló épületcsoport cseréptető szerkezetén került telepítésre. A telepítést követően létrejött a hálózati engedélyessel kötött szerződés és az "ad-vesz" mérőóra.

A hiánypótló beruházás hozzájárul a CARLO QUALITY Kft. rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítéséhez, amely egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését és a környezetterhelés csökkentését, így szolgáltató tevékenység üzletszerű végzését teszi még inkább rentábilissá.

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):

2019.12.18.

Projekt azonosító száma:

GINOP-4.1.3-19-2019-00229

RRF
RRF